Make your own free website on Tripod.com

 

1.4.2.   Bitki Analizleri

 

            Bitki analizleri günümüzde 4 şekilde yapılmaktadır:

 

            a) Yaprak Analizi

            b) Petiol (Yaprak sapı) Analizi

            c) Meyve Analizi

            d) Kuru Madde Analizi

 

            Yaprak ve Petiol Analizi 

           

            Bitkinin bu organlarındaki besin maddesi durumunu belirler. Analizi yapılan besin maddeleri;

 

            - Toplam Azot (N) veya Nitrat Azotu (N-NO3)

            - Fosfor (P)

            - Potasyum (K)

            - Kalsiyum  (Ca)

            - Magnezyum (Mg)

            - İz Elementler (Fe, Zn, Mn)

            - Diğer Elementler (Na, Cl, B)

 

            Yaprak Örneği Alımında Dikkat Edilecek Hususlar :

 

            Yapraklardaki besin içeriğini etkileyen en önemli faktörler; çevre koşulları, gübreleme, yaprağın yaşı ve yaprağın durumu ile bitkinin yaşı ve büyüklüğüdür.

 

            - Çoğu bitki ve besin elementleri için, genellikle fizyolojik olarak aktif yapraklar seçilir.

            - Yaprak örnekleri hastalık, zararlı ve kimyasal toksisite sonucunda zarar görmüş ağaçlardan alınmamalıdır.

            - Eğer yaprak gübresi vb. maddeler ağaçlara pülverize edilmişse böyle örnekler önceden iyice yıkanmalıdır.

            - Taze yaprak örnekleri kurutmadan hemen önce seyreltik deterjan solüsyonundan geçirilip çok çabuk bir şekilde birkaç kez damıtık su ile durulanmalıdır.

            - Teşhis için iki tip örnek alınır. 1.grup besin noksanlığı belirtisi gösteren yapraklar. 2.grup normal gözüken yapraklar.

 

            Bazı Kültür Bitkilerinde Yaprak Örneği Alma Yöntemleri :

 

            Eğer yaprak örnekleri Cetvel 1.14'de gösterilen metoduna göre alınmaz ise bu takdirde analiz sonuçlarında önemli sapmalar olabilir. Çoğu ürünler için besin maddesi analizleri tam gelişmiş ve fizyolojik olarak aktif yapraklarda yapılır. Genç yapraklar ise daha çok kalsiyum, bakır ve kükürt seviyelerini belirlemek için seçilir. Yaprak örneklerinde Cetvel 1.16'daki yöntemler izlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN

ÖRNEK ALMA ZAMANI

ÖRNEKLEME METODU

 

 

 

 

 

YAPRAK ADEDİ

AĞAÇ YAŞI

YAPRAK TİPİ

AĞAÇTAKİ YÖNÜ

 

 

Badem

 

Haziran Temmuz

 

80-100

 

< 4

Yıllık gelişen dallardaki tam gelişmiş yapraklar

-

 

 

Elma

Hasattan yaklaşık 2 hafta önce

 

80-100

 

< 3

Yıllık gelişen dallardaki tam gelişmiş yapraklar

-

 

 

Avokado

 

Ekim

 

60-80

 

< 4

Yıllık sürgünlerin yeni vejetatif gelişme göstermeyen  ve meyvesiz dallardaki yapraklar

 

Kuzey yönü dış taraf

 

 

Narenciye

 

Ekim

 

80-100

İlk ticari üretim yılı ve sonrası

Yıllık gelişen ve yerden 1.5 m. yükseklikteki dalların meyveye yakın olan tam gelişmiş mevsimlik yapraklar

 

Kuzey

 

 

Bağ

 

Erken meyve olum dönemi

 

80-100

 

Meyveli

Meyve salkımının ters tarafında bulunan yapraklar (Petiol dahil) eğer bulunmuyorsa salkımın üzerinden itibaren 7.yapraklar

 

Önemli değil

 

 

Zeytin

 

Ocak, Hasat sonu

 

100-150

 

< 5

İlkbaharda gelişen olgun yapraklar (yaprak sapı dahil) veya büyüme noktasından itibaren 3.yapraklar

 

Önemli değil

 

 

Şeftali

Hasattan yaklaşık 2 hafta önce

 

80-100

 

< 3

Yıllık vejetatif gelişmenin  orta kısmından

 

 

Önemli değil

 

 

            Cetvel  1.16  : Yaprak Örneği Alma Talimatı.

 

 

YAPRAK ANALİZLERİNDE GENEL REFERANSLAR

 

ELEMENTLER

KRİTİK SEVİYELERİ

YETERLİ SEVİYELER

TOKSİSİTE SEVİYELERİ

N  %

P  %

K  %

Ca  %

Mg  %

S  %

Fe, ppm

Zn, ppm

Mn, ppm

Cu, ppm

B, ppm

Mo, ppm

Cl, ppm

Si, ppm

Na, ppm

Co, ppm

V, ppm

  2.0

  0.2

  1.0

  0.1

  0.1

  0.1

  50

15-20

10-20

3-5

  10

  0.1

  0.2

  0.2

  1.0

  0.2

  0.2

2.0-5.0

0.2-0.5

1.0-5.0

0.1-1.0

0.1-0.4

0.1-0.3

50-250

20-100

20-300

5-20

10-100

0.1-0.5

0.2-2.0

0.2-2.0

1.0-10

0.2-0.5

0.2-0.5

Toksik değil

Toksik değil

Toksik değil

Toksik değil

Toksik değil

Toksik değil

Toksik değil

  400

  300

  20

  100

  0.5

  2.0

Toksik değil

Toksik değil

  0.5

  1

           

Cetvel 1.17 : Bitki Besin Maddelerinin Yapraklardaki Kritik, Yeterli ve Toksik Seviyeleri

 

 

            MERCK TEST ÇUBUKLARI İLE PETİOL-ÖZ SUYU TESTLERİ

 

            Yaygın olarak, NO3-N için yapılmaktadır. Tarlada, bitkideki azot seviyesini hızlı bir şekilde tayin için kullanılır. Yöntemi ise aşağıdaki gibidir:

 

            1. Doğru yaprak örnekleri alınır (en az 10 tesadüfi bitkiden)

            2. Yapraklar saplarıyla kopartılır. (Yaprakların kopartılma ve test zamanı sabahleyin saat 10:00 - 12:00 arasındadır.)

            3. Yaprak sapı keskin bir bıçakla açılı bir şekilde kesilerek keskinleştirilir ve test çubuğunun nitrat karesine yatırılır.

            4. Sapın üzerinden yuvarlak bir kalemle bastırılır ve yaprak sap özü nitrat karesini ıslatır.

            5. Yaklaşık 2 dk.beklenir ve oluşan renk skaladaki renklerle  karşılaştırılır.