Make your own free website on Tripod.com

1.2.      SULAMA SUYU VE ÖZELLİKLERİ

 

            Tarımda sulama suyu kalites ibüyük oranda sudaki Na+, Cl- , EC ve Bikarbonat analizleri ve bunların sudaki miktarları ile belirlenir.

 

            Sudaki çözünmüş tuzların miktarı ve suyun sertliği seçilecek suda çözünebilir gübrelerin belirlenmesini sağlar. Yüksek bikarbonat içeren ve pH'sı yüksek sert sular bitki besin maddeleri alımını düşürür ve suya asit ilavesini gerektirir. Yumuşak su bu kez düşük kalsiyum ve magnezyum içerir ve böylece Ca ve Mg gübrelemesini gerektirir.

 

            Su kalitesi ve suyun sınıflandırılması ile ilgili değerler Cetvel  1.4 ve Cetvel 1.6'da görülmektedir.

 

 

SU KALİTESİ

EC

SODYUM (Na)

KALSİYUM (Ca)

 

 

 

ms/sec

mmol/L

Mg/L

mmol/Lt

Mg/Lt

 

Çok iyi

İyi

Kabul edilebilir

<0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 1.5

<1.5

1.3 - 3.0

3.0 - 4.5

<34

34 - 69

69 - 103

<1.5

1.5 - 3.0

3.0 - 4.5

<53

53 - 106

106 - 158

 

 

 

            Cetvel 1.4 : Su kalitesine ilişkin değerler

 

            Suda bulunan elementlerin kabul edilebilir seviyeleri ve daha yüksek konsantrasyonlarının neden olduğu rezidü ve toksisiteler ise Cetvel * de görülmektedir.

 

ELEMENT

KABUL EDİLEBİLİR SEVİYELER

ETKİLER

 

 

mmol/Lt

mg/Lt

 

 

Ca

Mg

So4

Fe

B

N

2.0 - 40

0.5 - 1.5

0.5 - 1.0

10 - 30mikromol

 25 - 50     "

1 - 2

80 - 160

12 - 36

48 - 96

0.56 - 1.12

0.25 - 0.50

14 - 28

Daha yüksek seviyeler kalıntı bırakır.

Daha yüksek seviyeler kalıntı bırakır.

Daha yüksek seviyeler pH'yı yükseltir.

Daha yüksek seviyeler tıkanma yapar.

Daha yüksek seviyeler toksisite yapar.

                        ---

 

           

 

            Cetvel  1.5 : Sulama Suyundaki Elementlerin Kabul Edilebilir Seviyeleri ve Etkiler.

 

 

            Sulama suyu sınıflandırılması da aşağıdaki gibidir. (Bkz. Cetvel 1.6)

 

SUYUN SINIFLANDIRILMASI

EC

SAR

Cloride (ppm)

Boron (ppm)

   I.Çoğu Koşullarda Uygun Sular

   II. Bazı koşullarda Uygun Sular

* III.Çoğu koşullarda Uygun  Olmayan Sular

0.75

0.75-2

2

4

4-8

8

140

140-350

350

0.5

0.5-1.0

1.0

            ( * ) Bu rakamlardan herhangi biri fazla olursa bu takdirde su uygun değildir.     

           

            Cetvel 1.6 Sulama Sularının Sınıflandırılması.