Make your own free website on Tripod.com

1.4.3.   Sulama Suyu Analizleri

 

            Sulama suyu kalitesi, büyük oranda sulardaki Na+, Cl, EC ve bikarbonat seviyeleri ile belirlenir. Bir gübreleme programı geliştirmeden önce su analizi yaptırmak gerekmektedir.

 

            Sudaki çözünmüş tuzların miktarı ve suyun sertliği gübre seçiminde önemli bir etkendir.

 

             Sert Sular : Yüksek bikarbonat içerirler ve pH'ları yüksektir. Bu nedenlerle bitki besin maddelerinin alımını düşürürler ve asitlerle pH'larının düşürülmesi gerekir. Ya da mutlaka Sheffer gibi gübrelerin kullanılması gerekir.

 

            SulamaSuyunda Kalite Standartları :

 

            Sulama sularının tuzluluk (EC), SAR,  klor ve bor bakımından standartları aşağıdaki gibidir. (Bkz. Cetvel 1.18 )

 

 

 

SULAMA SUYU

 

EC

SAR*

KLOR (ppm)

BOR (ppm)

Çoğu koşullarda uygun

 

0.75

4

140

0.5

Bazı koşullarda uygun

 

0.75-2

4-8

140-350

0.5-1.0

Çoğu koşullarda uygun değil **

2

8

350

1.0

                        * SAR : Sodyum Absorbsiyon Ratio = Na+ Ö Ca++ + Mg++

                                                                                                          2

                           Bütün iyonlar meq (miliekivalent)/lt olarak belirtilmiştir.

                        ** Bu sınıftaki rakamlardan herhangi birinin yüksek olması durumunda su kalitesi sulama için uygun değildir.

            Cetvel 1.18 : Sulama Suyu İçin Kalite Standartları.

 

 

 

1.4.3.1.Sulama Suyu İçin Klavuz Referanslar

 

FAKTÖR

HEDEF

KABUL EDİLEBİLİR

 

pH

5.5 - 7

4 - 10

Alkalinite

40 - 60

0 - 400

EC

0.2 - 0.8 ms

0 - 1.5 ms

N-NO3

-

<75

N-NH4

-

<10

P

-

<30

K

-

<100

Ca

25 - 75

<150

Mg

10 - 30

<50

S

0 - 40

<100

Na

0 - 20

<50

Cl

0 - 20

<140

Fe

<1

<4

Mn

<1

<2

Zn

<0.5

<1

B

<0.1

<0.5

Cu

<0.1

<0.2

Mo

<0.1

<0.1

F

<0.1

<1

Cl2

<0

<5

 

            Cetvel  1.19 : Su Analizleri İçin Klavuz referanslar (ppm)

 

1.4.3.2.Sulama Sularının Sertliklerine Göre Kalite Sınıflandırılması

 

 

SU KALİTESİ

HCO3 SEVİYESİ

CaCO3 SEVİYESİ

dH°

 

 

 

mmol/lt

mg/lt

mmol/lt

mg/lt

 

 

Yumuşak

0 - 1.5

0 - 90

<0.5

<50

<3

 

Yumuşak-Normal

1.5 - 2.5

90 - 150

0.7 - 1.3

70 - 125

4 - 7

 

Normal-Sert

2.5 - 40

150 - 250

1.3 - 2.5

125 - 250

7 - 14

 

Sert

4.0 - 6.5

250 - 400

2.5 - 3.7

250 - 370

14 - 21

 

Çok Sert

>6.5

400

>3.7

>370

>21

 

               

 

            Cetvel 1.20 : Suların Sertliklerine Göre Kalite Sınıflandırması.

 

 

1.4.3.3.Sulama Suyu Kalitesine İlişkin Problemler

 

 

 

PROBLEMİN DERECESİ

 

 

 

PROBLEMİN TİPİ

YOK

ARTIŞ VAR

ŞİDDETLİ

 

TUZLULUK

EC(mmho/cm) veya

TDS(mg/lt)

 

0.75 den az

480 den az

 

0.75 - 3

480 - 1920

 

3 den fazla

1920 den fazla

 

GEÇİRGENLİK

Düşük EC(mmho/cm)veya

Düşük TDS(mg/lt)

SAR

 

0.5 den çok

320 den çok

6 dan az

 

0.5 - 0

320 - 0

6.0 - 9.0

 

0.2 den küçük

-

9 dan büyük

 

ÖZEL İYONLARIN DUYARLI BİTKİLERE TOKSİSİTESİ

(TOPRAĞA BAĞLANTILI OLARAK)

 

 

 

 

Sodyum (SAR)

Klor

MEQ/lt

Mg/lt

Boron (mg/lt)

3 den az

 

2 den az

70 den az

1.0

3 - 9

 

2 - 10

70 - 345

1.0 - 2.0

9 dan fazla

 

10 dan fazla

345 den fazla

2.0 - 10.0

 

ÖZEL İYONLARIN DUYARLI BİTKİLERE TOKSİSİTESİ

(YAĞMURLAMA İLE YAPRAKTAN ABSORBSİYONUNA BAĞLANTILI OLARAK)

 

 

 

Sodyum

MEQ/lt

mg/lt

Klor

MEQ/lt

mg/lt

 

3 den az

70 den az

 

3 den az

100 den az

 

3 den fazla

70 den fazla

 

3 den fazla

100 den fazla

 

-

-

 

-

-

 

NH4 ve NO3-N(Mg/lt)

HCO3

MEQ/lt

mg/lt

pH

5 den az

 

1.5 dan az

40 dan az

6.5 - 8.4

5 - 30

 

1.5 - 8.5

40 - 520

-

 

 

8.5 dan çok

520 den çok

-

 

                     

 

            Cetvel 1.21  : Sulama Sularında Problemler